پروازهای خارجی تا چه زمان به فرودگاه مراجعه کنیم؟

01

اردیبهشت
1401

پروازهای خارجی تا چه زمان به فرودگاه مراجعه کنیم؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*با توجه به تشریفات مربوط به تحویل بار و کنترل پاسپورت در پروازهای خارجی،حضور مسافران 3ساعت به پرواز در فرودگاه الزامی بوده و در نظر داشته باشید که کانتر پذیرش مسافران بر خلاف پروازهای داخلی یک ساعت و نیم به پرواز بسته خواهند شد و پس از آن پذیرش تحت هیچ شرایطی امکان­پذیر نمی­باشد.