آیا نرخ بلیت برای کودک نیم بها محاسبه می شود؟

30

بهمن
1400

آیا نرخ بلیت برای کودک نیم بها محاسبه می شود؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*الزاما خیر – با توجه به الزام دریافت صندلی برای کودکان (از 2سال تا 12سال) در پروازهای سیستمی بهای کمتری پرداخت می شود ولی در پروازهای چارتر بهای بلیت پرداختی مشابه مسافربزرگسال می­باشد.