آیا برای سفر نوزاد دریافت گذرنامه الزامیست؟

01

تیر
1400

آیا برای سفر نوزاد دریافت گذرنامه الزامیست؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*بله- برای خروج از کشور و ورود اتباع خاجی به همه ی کشورها ارائه ی گذرنامه الزامی است.