راهنمای خرید بلیت

 

1)  پس از ورود به حساب کاربری در صفحه ی جستجو مسیر مورد نظر خود را جستجو کنید .در قسمت های مشخص شده مبدا ، مقصد ،تاریخ سفر و

تعداد مسافرین را انتخاب کنید.

 

 

2) در این قسمت پرواز های موجود نمایش داده میشود .(1) میتوانید در بازه ی نرخی مورد نظر فیلتر کنید .(2) لیست پرواز ها را بر اساس ظرفیت ،قیمت و

ساعت پرواز میتوانید مرتب کنید .(3) پرواز مورد نظر را انتخاب کنید .(4) میتوانید جزئیات کامل پرواز  انتخاب شده  را مشاهده کنید.

 

 

3) در این مرحله اطلاعات مسافر را وارد کنید .(1)  اطلاعات مسافر طبق شناسنامه وارد شود.(2) در این قسمت میتوان به تعداد نفرات اضافه کرد.(3) از این

قسمت اطلاعات مسافرینی که قبلا برایشان خرید کرده اید میتوانید بازنشانی کنید .(4) تایید اطلاعات و ورود به مرحله ی خرید .

 

 

4) در این قسمت اطلاعات وارد شده ی پرواز و مسافرین بررسی می شود .(1) تایید قوانین بلیت و تایید صحت اطلاعات وارد شده .(2) خرید از شارژ قبلی انجام

شود  یا (3) خرید مستقیم از درگاه بانکی انجام شود .(4) درصورتی که اطلاعاتی نیاز به ویرایش داشته باشد میتوانید ویرایش کنید.

 

 

5) اطلاعات بانکی خود را وارد کنید و در صورت تایید به سایت برگشته و بلیت صادر شده را مشاهده  مینمایید .

 

 

6) اطلاعات بلیت را میتوانید مشاهده کنید (1) در این قسمت میتوانید بلیت را چاپ یا ذخیره نمایید یا به ایمیل یا شماره ی مبایل ارسال کنید .(2) جریمه ی

پرواز های سیستمی  جهت استرداد در کادر قابل مشاهده می باشد .

 

برچسب ها {{item.name}}