ویزا انگلیس

ویزای انگلستان همراه با نوبت بایومتریک و بررسی مدارک

برای دریافت ویزا اقامتی سوئیس باید یک سری مدارک شغلی و مهارتی در اختیار داشته باشید، برای دریافت و ارسال مدارک دیافت ویزا سفارت سوئیس لطفاً اطلاعات و مدارک را تکمیل و ارسال بفرماید.

مدارک مورد نیاز سفارت استرالیامدارک شغلیمدارک مالیروند درخواست ویزافرم درخواست × مدارک مورد نیاز سفارت استرالیامدارک شغلیمدارک مالیروند درخواست ویزافرم درخواست فهرست مدارک مورد نیاز سفارت استرالیا جهت مصاحبه و انگشت نگاری، حضور مسافر در سفارت الزامی می باشد. تمام مدارک فارسی جهت ارائه به سفارت استرالیا باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند. تمام کپی [...]

برای دریافت ویزا اقامتی سوئیس باید یک سری مدارک شغلی و مهارتی در اختیار داشته باشید، برای دریافت و ارسال مدارک دیافت ویزا سفارت سوئیس لطفاً اطلاعات و مدارک را تکمیل و ارسال بفرماید.

برای دریافت ویزا اقامتی فرانسه باید یک سری مدارک شغلی و مهارتی در اختیار داشته باشید، برای دریافت و ارسال مدارک دیافت ویزا سفارت فرانسه لطفاً اطلاعات و مدارک را تکمیل و ارسال بفرماید.

ثبت نام و انجام کلیه ی مراحل ویزای توریستی کانادا از صفر تا صد