برای پروازهای داخلی چه زمان باید به فرودگاه مراجعه کنیم؟

30

بهمن
1400

برای پروازهای داخلی چه زمان باید به فرودگاه مراجعه کنیم؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*با توجه به مقدمات و تشریفات لازم جهت پروازهای داخلی همه­ی مسافران می­بایستی یک ساعت به پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند و در نظر داشته باشید 40 دقیقه تا 30 دقیقه به پرواز کانتر پذیرش بسته می­شود و تحت هیچ شرایطی پذیرش و سوارشدن به پرواز امکان­پذیر نمی­باشد.