در پروازهای داخلی ارائه اصل کارت شناسایی الزامی است؟

30

بهمن
1400

در پروازهای داخلی ارائه اصل کارت شناسایی الزامی است؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*بله – برای احراز و تایید هویت هر مسافر در پروازهای داخلی همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتیر(کارت ملی) الزامی بوده و با تصویر یا کپی مدرک، احراز هویت و سوارشدن به پرواز امکان پذیر نمی­باشد.