آیا آژانس امکان بررسی خروج از کشور به هر دلیلی را دارد؟

01

تیر
1395

آیا آژانس امکان بررسی خروج از کشور به هر دلیلی را دارد؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*خیر – آژانس مسافرتی دسترسی به همه ی اطلاعات مربوط به خروج از کشور مسافران را نداشته و تنها مرجع معتیر اداره گذرنامه هر شهرستان می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه آژانس های مسافرتی نمی¬باشد.