آیا ویزای درخواستی شما تضمینی هست یا خیر؟

31

خرداد
1395

آیا ویزای درخواستی شما تضمینی هست یا خیر؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*خیر – دقت داشته باشید با توجه به مراحل صدور ویزا و عوامل موثر بر تایید یا رد درخواست ویزای کشورهای مختلف، هیچ ویزایی با عنوان تضمینی اقدام نمی­شود و مجموعه­ی ما با توجه به پیشینه­ی روشن خود از اینگونه شعارهای تبلیغاتی استفاده نکرده و در آینده نیز استفاده نخواهد کرد.