پس از ثبت نام در تورها، انصراف از سفر امکانپذیر میباشد؟

31

خرداد
1395

پس از ثبت نام در تورها، انصراف از سفر امکانپذیر میباشد؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*در تمام تورها با توجه به شرایط اعلام شده (چارتر و غیرچارتر) انصراف از سفر امکان­پذیر می­باشد ولی هیچ انصرافی حتی چند دقیقه پس از ثبت نام و رزرو بدون خسارت نمی­باشد.